Muzeum Historii Fotografii

Adres: 

środa - piątek 11:00 - 18:00 sobota - niedziela 10:00 - 15:30

Linie tramwajowe i autobusowe: 

Tramwaje:4,8,14,19,20,24, Autobusy:124,139,152,159,164,169,179,208,292,304,424,439,501,502,601,606,608,618

Najbliższy przystanek: 

Plac inwalidów

Misją Muzeum Historii Fotografii im. Walerego Rzewuskiego w Krakowie jest dbanie o powierzone dziedzictwo kulturowe, uzmysławianie roli przeszłości i pamięci we współczesnym społeczeństwie, ale także bycie instytucją nowoczesną rozumianą jako miejsce żywych spotkań i wymiany poglądów dotyczących współczesnych problemów wizualności oraz kanonów kulturowych.

Charakter zbiorów predestynuje MHF do stawiania istotnych pytań problematyzujących zagadnienia fotografii i szerzej obrazu, tak by czynić z Muzeum ważny ośrodek inspiracji oraz centrum dobrych praktyk. Tej strategii podporządkowana jest zarówno polityka gromadzenia zbiorów jak i działalność wystawiennicza, wydawnicza, edukacyjna oraz badawcza. W rzeczywistości rządzonej mechanizmami konkurencji, MHF będzie tworzyć oryginalną koncepcję muzeum opartą na zasadzie przyjazności dla odbiorcy i otwartości na jego potrzeby.